Tháng Chín 11, 2016

Day

Sáng ngày 02 tháng 11 năm 2016, tại Đại học Huế nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mai Hoa – Giảng viên chính Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Quảng Bình đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học với đề tài “Hành vi xin phép và hồi đáp trong...