Tháng Mười Một 28, 2019

Day

Nhân kỉ niệm 30 năm Quảng Bình đổi mới và phát triển (1989-2019), 60 năm Nhà trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà, sáng 17 tháng 4 năm 2019, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức Hội thảo khoa học “60 năm xây dựng và phát triển Đại học...
Nhân kỉ niệm 30 năm Quảng Bình đổi mới và phát triển (1989-2019), 60 năm Trường Đại học Quảng Bình đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Bình nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế của địa phương, Nhà trường sẽ tổ chức Hội thảo khoa học “60 năm...
Tiếp nối thành công của công tác tuyển sinh và đào tạo thạc sỹ Chính sách công (MPP) năm 2018, Trường Fulbright xin thông báo tuyểnn sinh Chương trình học bổng thạc sỹ Chính sách công 2019 do Bộ Ngoại giao Hoa Ky tài trợ. Cụ thể như sau:
rường Đại học Quảng Bình phối hợp với Học viện Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Trường Đại học Khoa học Huế, Trường Đại học Sư phạm...