Tháng Bảy 2, 2021

Day

Ngày 23/06/2021, tại Trường Đại học Kiến trúc – Xây dựng Saint Petersburg, nghiên cứu sinh (NCS) Trần Quốc Phong (công tác tại Khoa Kỹ thuật – Công nghệ thông tin, giảng viên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Quảng Bình) đã bảo vệ thành công luận án...
Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, bản ngữ và quốc tế học trong thời kỳ hội nhập, năm 2021. Thời gian tổ chức: 01-02/10/2021. Hình thức tổ chức trực tuyến. Thông tin chi tiết xem file đính kèm.