Tháng Mười Hai 23, 2021

Day

STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức Số lượng đại biểu tham dự 1 Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ III, năm học 2020-2021 4/2021 ĐHQB 100 2 Hội nghị NCKH sinh viên năm học 2020-2021 6/2021 ĐHQB 50 3 Cách...