Tháng Sáu 23, 2022

Day

I. Thông tin chung Họ và tên:  Nguyễn Đình Hùng Năm sinh:    19/7/1968 Chổ ở hiện tại:    Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình Quê quán:  Thanh Giang, Thanh Chương, Nghệ An Tốt nghiệp đại học ngành:    Tiếng Anh Đơn vị công tác:     Phòng KHCN và Đối Ngoại Học vị:     Giảng...