Hoàng Sỹ Tài

By

Một số hình ảnh Đại hội chi bộ Phòng QLKH&HTQT nhiệm kỳ 2020-2022 ngày 16/3/2020
Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân. (i) Đối tượng được hỗ trợ: Các cá nhân Việt Nam là chủ đơn có giải pháp kỹ...
Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Thương mại tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Phát triển kinh tế và thương mại Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại”. Hội thảo dự kiến tổ chức trong khoảng đầu tháng 5/2020 tại Trường Đại...
The 4th industrial revolution poses challenges in cross-disciplinary fields. Several intriguing problems in sustainable agriculture, intelligent transportation, health care and education, disaster surveillance and control, etc., cannot be efficiently dealt by the traditional solutions. The recent development of communication technologies and artificial intelligent techniques facilitates collecting huge volumes of data on devices and applying distributed...
Trường Đại học Quảng Bình nhận được lời mời của Trường Đại học Udon Thani Rajabhat, Thái Lan và đã đồng ý tham gia, phối hợp đồng tổ chức Hội thảo thảo quốc tế về giáo dục (ICE2020): “Đổi mới và Phát triển dạy học trong thế kỷ 21” (Innovation and Development for Classroom in...
1. Thông tin chung Họ và tên: Hoàng Sỹ Tài Giới tính: Nam Năm sinh: 1987 Chổ ở hiện tại: Bắc Nghĩa – Đồng Hới – Quảng Bình Quê quán: Sen Thuỷ – Lệ Thuỷ – Quảng Bình Tốt nghiệp đại học ngành: ĐHSP Vật lý Đơn vị công tác: Phòng QLKH và HTQT Học...
Quyết định số: 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10/07/2019 phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 2019. >>> DANH MỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CỦA HĐGSN-LN <<<  
Mô – đun 1: Tổng quan về các đối tượng sở hữu trí tuệ và Thủ tục đăng ký sáng chế 1. Slide 1 2. Slide 2 Mô-đun 2: Tra cứu tình trạng kỹ thuật và Nộp đơn đăng ký sáng chế 3. Slide 1 4. Slide 2 5. Slide 3
1. Tổng quan về SHTT 2. Tổng quan về thông tin SHCN 3. Tóm tắt sáng chế và quy trình xử lý 4. Kiến thức cơ bản về tính mới 5. Kiến thức cơ bản về trình độ sáng tạo 6. Tra cứu thông tin sáng chế 7. Soạn thảo bản mô tả sáng chế...
1 2