Đặng Hoàng Yến

By

Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, bản ngữ và quốc tế học trong thời kỳ hội nhập, năm 2021. Thời gian tổ chức: 01-02/10/2021. Hình thức tổ chức trực tuyến. Thông tin chi tiết xem file đính kèm.
Chiều ngày 5 tháng 6 năm 2019 tại giảng đường B3, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức thành công Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2018- 2019. Tham dự Hội nghị về phía khách mời có ông Cao Ngọc Oanh- Phó Tổng giám đốc Công ty sông Gianh;...
I. Thông tin chung Họ và tên:     Đặng Hoàng Yến Giới tính:     Nữ Năm sinh:     1983 Chổ ở hiện tại:     TK8- Bắc Lý- Đồng Hới- Quảng Bình Quê quán:     Đồng Hới- Quảng Bình Tốt nghiệp đại học ngành:     Ngữ văn Đơn vị công tác:     Phòng QLKH và HTQT...
ICSSE là hội nghị khoa học quốc tế chuyên sâu về lĩnh vực kỹ thuật và khoa học hệ thống. Các bài viết trong kỷ yếu tập trung vào các chủ đề chính như Kỹ thuật điều khiển, Kỹ thuật điện – Điện tử; Các công cụ và ứng dụng hệ thống thông minh, tự...
1 2 3