Các dự án Hợp tác quốc tế

 DỰ ÁN CÓ SỰ HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VỚI NƯỚC NGOÀI

 

TT Tên Dự án Thời gian thực hiện Tên đối tác nước ngoài Đơn vị tài trợ kinh phí Tình trạng
1 Dự án “Chiến lược Địa- Tin học phục vụ phát triển địa phương”(Geodevloc – giai đoạn 1) 2010 – 2013 Trường Đại học Sherbrooke (Canada), Trường ĐH KHTN, ĐH Quốc gia HN Chính phủ Canada tài trợ Kết thúc
2 Dự án “Chương trình tập huấn phương pháp giảng dạy cho giáo viên Tiếng Anh tiểu học tỉnh Quảng Bình” Giai đoạn 1:

13/4/2015 đến 8/5/2015

 

Giai đoạn 2:

12/01/2017 đến 4/3/2017

Đại sứ quán Hoa Kỳ và nhóm giảng viên, cựu sinh viên các chương trình học bổng Hoa Kỳ Đại sứ quán Hoa Kỳ Kết thúc
3 Tiểu dự án “Tư vấn bằng ngôn ngữ, cử chỉ về chăm sóc SKSS/SKTD cho người vị thành niên/thanh niên khuyết tật (nghe, nói) trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Tháng 1 đến tháng 6/2016 Quỹ dân số Liên hợp quốc Quỹ dân số Liên hợp quốc Kết thúc
4 Tiểu dự án “Truyền thông tiếp cận dịch vụ và thông tin về chăm sóc sứ khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục cho vị thành niên/thanh niên dân tộc thiểu số một số huyện, tỉnh QB Tháng 1 đến tháng 6/2016 Quỹ dân số Liên hợp quốc Quỹ dân số Liên hợp quốc Kết thúc
5 Dự án giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn

 

Thực hiện: 4/2018 – 12/2020) Đại sứ quán Hoa Kỳ Tổ chức Cứu trợ nhân đạo (CRS, Hoa Kỳ tài trợ Đang thực hiện
6 Dự án Tiếng Anh Access 10/2018 đến 31/12/2020 Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ Đang thực hiện