Giới thiệu

Category

Một số hình ảnh Đại hội chi bộ Phòng QLKH&HTQT nhiệm kỳ 2020-2022 ngày 16/3/2020
I. Thông tin chung Họ và tên:     Võ Thị Dung Năm sinh:     1974 Chổ ở hiện tại:     Hải Đình, Đồng Hới Quê quán:     Ba Đồn – Quảng Bình Tốt nghiệp đại học ngành:    Tiếng Anh Đơn vị công tác:     Phòng QLKH và HTQT Học vị:     Giảng viên chính,...
1. Thông tin chung Họ và tên: Phan Văn Thành Năm sinh: 1987 Chổ ở hiện tại: Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình Quê quán: Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình Tốt nghiệp đại học ngành: Kinh tế Thương Mại Đơn vị công tác: Phòng QLKH và HTQT Học vị: Tiến sĩ Lĩnh vực nghiên...
I. Thông tin chung Họ và tên:     Phạm Thị Lan Phương Giới tính:     Nữ Năm sinh:     1979 Chổ ở hiện tại:     28 Mai Thúc Loan, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Quê quán:     Liên Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình Tốt nghiệp đại học ngành:     Ngoại ngữ Đơn...
I. Thông tin chung Họ và tên:     Đặng Thị Hiền Giới tính:     Nữ Năm sinh:     1982 Chổ ở hiện tại:     Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình Quê quán:     Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình Tốt nghiệp đại học ngành:     Ngữ văn Pháp Đơn vị công tác:     Phòng QLKH...
I. Thông tin chung Họ và tên:     Đặng Hoàng Yến Giới tính:     Nữ Năm sinh:     1983 Chổ ở hiện tại:     TK8- Bắc Lý- Đồng Hới- Quảng Bình Quê quán:     Đồng Hới- Quảng Bình Tốt nghiệp đại học ngành:     Ngữ văn Đơn vị công tác:     Phòng QLKH và HTQT...
I. Thông tin chung Họ và tên:     Nguyễn Trần Phương Nhung Giới tính:     Nữ Năm sinh:     1986 Chổ ở hiện tại:     Số 9, Ngõ 137 Hai Bà Trưng, Đồng Hới, Quảng Bình Quê quán:     Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình Tốt nghiệp đại học ngành:     Lịch sử Đơn vị...
1. Thông tin chung Họ và tên: Hoàng Sỹ Tài Giới tính: Nam Năm sinh: 1987 Chổ ở hiện tại: Bắc Nghĩa – Đồng Hới – Quảng Bình Quê quán: Sen Thuỷ – Lệ Thuỷ – Quảng Bình Tốt nghiệp đại học ngành: ĐHSP Vật lý Đơn vị công tác: Phòng QLKH và HTQT Học...
I. Thông tin chung Họ và tên: Châu Thùy Dung Giới tính: Nữ Năm sinh: 1987 Chổ ở hiện tại: TP. Đồng Hới, Quảng Bình Quê quán: Lệ Thủy, Quảng Bình Tốt nghiệp đại học ngành: Quản trị kinh doanh Đơn vị công tác: Phòng QLKH và HTQT Học vị: Thạc sỹ Ngoại ngữ: Anh...
I. Thông tin chung Họ và tên: Mai Thị Thuỳ Dung Giới tính: Nữ       Năm sinh: 1988 Chổ ở hiện tại: Lộc Ninh – Đồng Hới – Quảng Bình Quê quán: Ba Đồn – Quảng Bình Tốt nghiệp đại học ngành: Tiếng Anh Đơn vị công tác: Phòng QLKH và HTQT Học vị:...
1 2