Các hoạt động

Category

Chiều ngày 26/10/2021, Phòng QLKH và HTQT – Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2021 – 2022 nhằm tổng kết các kết quả đạt được trong năm học 2020 – 2021, đồng thời đề ra các phương hướng, nhiệm vụ cho năm học 2021...
Một số hình ảnh Đại hội chi bộ Phòng QLKH&HTQT nhiệm kỳ 2020-2022 ngày 16/3/2020