Cơ cấu tổ chức

Category

1. TS. Nguyễn Đình Hùng Điện thoại: 0912465091 E-mail: hungnd@qbu.edu.vn Bí thư chi bộ, trưởng phòng chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động chung của phòng. Tham gia giảng dạy theo phân công của trường. 2. TS. Nguyễn Thị Mai Hoa Điện thoại: 0912686337 E-mail: maihoanguyenqbuni@gmail.com Phó trưởng phòng KHCN-ĐN 3. TS. Mai Xuân...