Cơ cấu tổ chức

Category

1. TS. Võ Thị Dung Điện thoại: 0918291055 E-mail: dungvt@qbu.edu.vn Bí thư chi bộ, trưởng phòng chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động chung của phòng. Tham gia giảng dạy theo phân công của trường.     2. TS. Phan Văn Thành Điên thoại: 0915377063 E-mail: thanhpv@quangbinuni.edu.vn Phó bí thư chi bộ, Thư ký...