Hội nghị – Hội thảo

Category

Hội thảo khoa học quốc tế nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ, văn học và văn hóa – LLCE2020 Hội thảo khoa học quốc tế nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ, văn học và văn hóa (LLCE2020) là diễn đàn để các nhà khoa học, các đại biểu trong và ngoài nước giao lưu, trao...
Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Thương mại tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Phát triển kinh tế và thương mại Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại”. Hội thảo dự kiến tổ chức trong khoảng đầu tháng 5/2020 tại Trường Đại...
The 4th industrial revolution poses challenges in cross-disciplinary fields. Several intriguing problems in sustainable agriculture, intelligent transportation, health care and education, disaster surveillance and control, etc., cannot be efficiently dealt by the traditional solutions. The recent development of communication technologies and artificial intelligent techniques facilitates collecting huge volumes of data on devices and applying distributed...
ICSSE là hội nghị khoa học quốc tế chuyên sâu về lĩnh vực kỹ thuật và khoa học hệ thống. Các bài viết trong kỷ yếu tập trung vào các chủ đề chính như Kỹ thuật điều khiển, Kỹ thuật điện – Điện tử; Các công cụ và ứng dụng hệ thống thông minh, tự...
ICSSE là chuỗi hội nghị quốc tế về Kỹ thuật và Khoa học hệ thống (International Conference on System Science and Engineering) được tổ chức thường niên hai năm một lần. Được sự bảo trợ của Hiệp hội IEEE, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM đồng phối hợp với Trường Đại học...
Nhân kỉ niệm 30 năm Quảng Bình đổi mới và phát triển (1989-2019), 60 năm Nhà trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà, sáng 17 tháng 4 năm 2019, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức Hội thảo khoa học “60 năm xây dựng và phát triển Đại học...
Nhân kỉ niệm 30 năm Quảng Bình đổi mới và phát triển (1989-2019), 60 năm Trường Đại học Quảng Bình đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Bình nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế của địa phương, Nhà trường sẽ tổ chức Hội thảo khoa học “60 năm...
1 2