Thông báo

Category

Tiếp nối thành công của công tác tuyển sinh và đào tạo thạc sỹ Chính sách công (MPP) năm 2018, Trường Fulbright xin thông báo tuyểnn sinh Chương trình học bổng thạc sỹ Chính sách công 2019 do Bộ Ngoại giao Hoa Ky tài trợ. Cụ thể như sau:
      UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                         ...
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                   ...