CHI BỘ PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỐI NGOẠI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

Thực hiện kế hoạch số 147-KH/ĐU ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Đảng uỷ Trường Đại học Quảng Bình về đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Trường Nhiệm kỳ 2022-2025, ngày 17 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Phòng Khoa học Công nghệ và Đối ngoại long trọng tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ 2022-2025. Về dự đại hội có Đồng chí Võ Thị Dung Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ – Đại diện Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình về dự và chỉ đạo Đại hội. Ngoài ra còn có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp Hành Đảng Uỷ và các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc cũng về tham dự Đại hội.

Tại Đại hội đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo chính trị Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Báo cáo đánh giá lại các kết quả đạt được của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, những ưu điểm, tồn tại và làm rõ nguyên nhân, trên cơ sở đó xây dựng Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; Đại hội đã tiến hành thảo luận, góp ý kiến để đưa ra các giải pháp, biện pháp khắc phục các mặt còn hạn chế va hoàn thiện phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội cũng đã nghe đồng chí Phan Văn Thành – Đại diện cấp uỷ Chi bộ trình bày Báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đánh giá những ưu điểm, nêu lên những hạn chế để rút ra những bài học kinh nghiệm cho Cấp ủy nhiệm kỳ tới.

Để lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ 2022-2025, Đại hội đã tiến hành bầu Cấp ủy nhiệm kỳ mới gồm 3 đồng chí (Nguyễn Đình Hùng, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Văn Thành) trong đó. Đồng chí Nguyễn Đình Hùng -Trưởng phòng được Đại hội tín nhiệm và bầu làm Bí thư; đồng chí Nguyễn Thị Mai Hoa – Phó Trưởng Phòng được Đại hội tín nhiệm và bầu làm Phó Bí thư và Đồng chí Phan Văn Thành làm uỷ viên.

Một số hình ảnh tại đại hội: