Chúc mừng nghiên cứu sinh Lê Thị Kiều Oanh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Matxcơva, Liên Bang Nga

Ngày 21 tháng 6 năm 2021, tại Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Matxcơva, Liên Bang Nga, nghiên cứu sinh Lê Thị Kiều Oanh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Vật lý, mã số 13.00.02 với đề tài “Thực hiện tích hợp liên môn vật lý, hoá học và sinh học trong dạy học ở trường trung học phổ thông tại Việt Nam”.

Trong quá trình học tập và nghiên cứu tại thủ đô Matxcơva, Liên Bang Nga, nghiên cứu sinh đã tham gia và đạt giải trong kỳ thi Olympic tiếng Nga dành cho sinh viên quốc tế tại Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên А. С. Pushkin, đã công bố 5 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín của Liên Bang Nga, Việt Nam và hội thảo khoa học quốc tế được tổ chức tại Liên Bang Nga.

Dù gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 nhưng nghiên cứu sinh đã nổ lực vượt qua để hoàn thành và bảo vệ thành công công trình nghiên cứu của mình. Kết quả nghiên cứu được hội đồng đánh giá cao và được 21/21 thành viên của hội đồng biểu quyết thông qua.

Xin chúc mừng tân tiến sĩ Lê Thị Kiều Oanh. Chúc chị sức khoẻ và thành công trên con đường nghiên cứu khoa học, tích cực đóng góp cho sự phát triển của Trường Đại học Quảng Bình trong thời gian tới.