Chúc mừng Nghiên cứu sinh Phan Trọng Tiến bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Ngày 30 tháng 8 năm 2020, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, nghiên cứu sinh Phan Trọng Tiến đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Toán giải tích; Mã số: 9 46 01 02. Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Văn Bằng và PGS.TS. Hà Tiến Ngoạn.

Hội đồng chấm luận án TS cho NCS. Phan Trọng Tiến

Luận án “Nghiệm β-nhớt của phương trình Hamilton-Jacobi và ứng dụng trong bài toán điều khiển tối ưu” đã được 100% thành viên Hội đồng đồng ý thông qua và đề nghị Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ cho NCS.


NCS Phan Trọng Tiến đã có 04 công trình đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế gồm 02 công trình thuộc danh mục ISI; 02 công trình thuộc danh mục SCOPUS đáng chú ý có 01 công trình được Viện nghiên cứu cao cấp về Toán trao giải thưởng “Công trình Toán học năm 2019”; 09 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước; 02 sách chuyên khảo.

PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng, đại diện Trường Đại Học Quảng Bình chúc mừng

Xin chúc mừng tân tiến sĩ Phan Trọng Tiến, chúc anh luôn nhiệt huyết với các công trình nghiên cứu và ngày càng có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của trường Đại học Quảng Bình.