Chúc mừng tân tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hoa

Sáng ngày 02 tháng 11 năm 2016, tại Đại học Huế nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mai Hoa – Giảng viên chính Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Quảng Bình đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học với đề tài “Hành vi xin phép và hồi đáp trong tiếng Anh và tiếng Việt”, dưới sự hướng dẫn của tcủa PGS.TS. Hoàng Tất thắng và PGS.TS Trương Viên.

.

Luận án nghiên cứu những nét tương đồng và khác biệt trong cấu trúc hình thức, ngữ  nghĩa và ngữ dụng của những phát ngôn dùng để thực hiện hành vi xin phép và hồi đáp trong tiếng Anh và tiếng Việt. Luận án đã làm sáng tỏ các giá trị văn hóa – ngôn ngữ của hành vi xin phép và hồi đáp trong tiếng Anh và tiếng Việt, từ đó góp phần khẳng định giá trị phổ quát của hành vi ngôn ngữ nói chung và hành vi xin phép và hồi đáp nói riêng trong các ngôn ngữ thế giới.
Về ý nghĩa khoa học, những kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề  lí luận liên quan đến Hành vi ngôn ngữ trong các loại hình ngôn ngữ khác nhau, ở đây là loại hình hòa kết (tiếng Anh) và đơn lập (tiếng Việt). Ngoài ra đề tài cũng góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề liên quan đến lý thuyết Hội thoại.
Về mặt thực tiễn, những kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh cho người Việt và tiếng Việt cho người nói tiếng Anh.
Trong quá trình nghiên cứu, học tập và thực hiện luận án, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mai Hoa đã có 04 công trình công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành và các báo cáo tại hội nghị khoa học quốc gia, quốc tế.
Với kết quả đạt được đó, Hội đồng chấm luận án đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nghiên cứu sinh; đánh giá luận án là công trình nghiên cứu độc lập, nghiêm túc và có chất lượng; qua đó nhất trí đề nghị công nhận học vị Tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Mai Hoa với số phiếu tán thành 7/7/7.