CN. Đặng Thị Hiền

I. Thông tin chung
Họ và tên:     Đặng Thị Hiền
Giới tính:     Nữ
Năm sinh:     1982
Chổ ở hiện tại:     Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình
Quê quán:     Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

Tốt nghiệp đại học ngành:     Ngữ văn Pháp
Đơn vị công tác:     Phòng QLKH và HTQT
Học vị:     Cử nhân
Ngoại ngữ:     tiếng Anh B
Địa chỉ liên hệ:     Đức Thị, Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại:     0931357366
Email:danghiendhqb007@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

1. Đại học:

– Hệ đào tạo: Chính quy, tập trung
– Thời gian đào tạo: 2001 – 2005
– Trường học: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh
– Ngành học: Ngữ Văn pháp

III. Quá trình giảng dạy và công tác:

– 2006-2009: TTDLVH&ST, Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng
– 2009 – nay: Đại học Quảng Bình

IV. Đề tài nghiên cứu khoa học

– Đặng Thị Hiền  (thành viên), Xây dựng hệ thống tự động giám sát và điều khiển môi trường nhà kính, đề tài cấp tỉnh nghiệm thu đạt loại khá tháng 4 năm 2017.

– Đặng Thị Hiền (thành viên), Nghiên cứu lý thuyết hệ thống Xám (Grey System Theory) phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy tại Trường Đại học Quảng Bình”  đã nghiệm thu và đạt loại tốt vào tháng 10/2017.

– Đặng Thị Hiền “Nâng cấp website phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Quảng Bình” đề tài cấp trường năm 2018-2019.

V. Các bài báo

– Đặng Thị Hiền (2018),  “Kỳ ảo Suối nước Moọc” đăng trên Tạp chí Văn hóa Quảng Bình  số tháng 7 năm 2018.

– Đặng Thị Hiền (2018), “Dương Thủy, Lệ Thủy giữ gìn và phát huy truyền thống lễ hội bơi thuyền trên sông Đâu Giang” đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình vào tháng 10/2018.