Đại hội chi bộ Phòng QLKH&HTQT nhiệm kỳ 2020-2022

Một số hình ảnh Đại hội chi bộ Phòng QLKH&HTQT nhiệm kỳ 2020-2022 ngày 16/3/2020