Hội thảo ‘Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, bản ngữ và quốc tế học trong thời kỳ hội nhập” năm 2021

Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, bản ngữ và quốc tế học trong thời kỳ hội nhập, năm 2021.

Thời gian tổ chức: 01-02/10/2021.

Hình thức tổ chức trực tuyến.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.