NCS. Nguyễn Thị Thanh Bình bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ Vật lý

Ngày 01/06/2018, tại Đại học Tổng hợp quốc gia Bê-la-rút, thành phố Minsk, nước Cộng hòa Bê-la-rút, NCS Nguyễn Thị Thanh Bình – giảng viên khoa Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Quảng Bình đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ với đề tài “Các đặc trưng cấu trúc và tính chất thuận từ của nano kim cương tổng hợp bằng phương pháp sóng xung kích” và được Hội đồng bảo vệ luận án tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Bê-la-rút quyết định trao học vị Tiến sĩ toán lý theo chuyên ngành vật lý bán dẫn.