NCS. Trần Hữu Thân bảo vệ thành công luận án tiến sỹ chính trị học.

Ngày 30/01/2019, tại Trường Đại học hữu nghị các dân tộc Nga, thành phố Mát-xít-cơ-va, Liên Bang Nga, NCS Trần Hữu Thân – giảng viên khoa Khoa lý luận chính trị, Trường Đại học Quảng Bình đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ với đề tài “Chính sách chống tham nhũng là một yếu tố để ổn định chính trị ở Việt Nam hiện nay” và được Hội đồng bảo vệ luận án cấp nhà nước tại Trường Đại học hữu nghị các dân tộc Nga quyết định trao học vị Tiến sĩ chính trị học theo chuyên ngành “Những vấn đề chính trị của quan hệ quốc tế và phát triển toàn cầu”.

Tham nhũng được xác định là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định chính trị ở Việt Nam. Trong hệ thống tài liệu học thuật của Việt Nam về tham nhũng hầu như chưa có các nghiên cứu sâu về chủ đề tham nhũng là yếu tố làm suy yếu sự ổn định chính trị của Việt Nam. Với các bằng chứng khoa học chặt chẽ, luận án đã khẳng định tham nhũng là mối đe dọa dẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam nếu cả hai không có các biện pháp cải thiện chính sách chống tham nhũng và thực hiện nghiêm túc chính sách đó. Luận án tập trung phân tích các yếu tố làm giảm hiệu quả thực hiện chính sách chống tham nhũng ở Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu các mô hình chống tham nhũng thành công ở một số quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, luận án chỉ ra các hạn chế trong chính sách chống tham nhũng của Việt Nam. Từ đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị cải thiện chính sách chống tham nhũng của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Luận án góp phần làm phong phú thêm hệ thống các tài liệu học thuật của Việt Nam và LB Nga về vấn đề nghiên cứu và mong muốn hỗ trợ Chính phủ Việt Nam cải thiện chính sách chống tham nhũng nhằm duy trì sự ổn định chính trị và thúc đẩy xã hội phát triển bền vững.

Trong quá trình nghiên cứu, nghiên cứu sinh đã công bố 8 bài báo khoa học về chủ đề nghiên cứu trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín của hiệp hội khoa học chính trị Liên Bang Nga, tham gia 3 hội thảo khoa học quốc tế được tổ chức tại LB Nga và có bài đăng trong kỷ yếu của hội thảo. Đồng thời, nghiên cứu sinh là đồng tác giả một cuốn sách chuyên khảo về khoa học chính trị “Chủ nghĩa dân tộc-chính trị: tự trị và ly khai” của Nhà xuất bản Khoa học Ngày nay (LB Nga) năm 2018, phụ trách chương Chương 12: Ảnh hưởng của tham nhũng đối với sự ổn định chính trị ở Việt Nam.

Chúc anh Trần Hữu Thân sức khỏe, thành công trong cuộc sống và nghiên cứu khoa học!

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi bảo vệ luận án tiến sỹ cấp nhà nước của nghiên cứu sinh Trần Hữu Thân: