Thông báo tuyển chọn sáng chế tham gia Dự án “Thương mại hóa công nghệ” do KIPA tài trợ

Hiệp hội Xúc tiến sáng chế Hàn Quốc (KIPA), một tổ chức liên kết của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) đang triển khai Dự án “Thương mại hóa công nghệ” dành cho các sáng chế đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu công lập. Đây là cơ hội tốt đối với các sáng chế có tiềm năng đến từ các viện/trường trong bối cảnh các viện/trường khối công lập còn nhiều hạn chế về nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực dành cho thương mại hóa sáng chế.

Dự án sẽ lựa chọn một sáng chế có tiềm năng nhất trong tất cả các sáng chế, công nghệ đề xuất từ các nước tham gia Dự án. Sau đó, KIPA sẽ giúp nâng cấp, hoàn thiện sáng chế được chọn để hỗ trợ đưa vào sử dụng và trợ giúp viện/trường trong quá trình thương mại hóa sáng chế đó. KIPA sẽ tài trợ toàn bộ chi phí trong Dự án này.

Phòng QLKH và HTQT trân trọng thông báo đến các CBGV quan tâm tới dự án này gửi thông tin về sáng chế của mình vào hòm thư: taihs@quangbinhuni.edu.vn trước ngày 16/8/2020 để phòng tổng hợp và gửi cho Cục SHTT.

Thông tin về sáng chế bao gồm:

1.Tên sáng chế,

2. Mô tả sáng chế

3. Số Bằng độc quyền sáng chế (nếu có).

Mọi thông tin chi tiết liên hệ ThS. Hoàng Sỹ Tài. ĐT: 0948932957. Email: taihs@quangbinhuni.edu.vn