ThS. Châu Thùy Dung

I. Thông tin chung
Họ và tên: Châu Thùy Dung
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1987
Chổ ở hiện tại: TP. Đồng Hới, Quảng Bình
Quê quán: Lệ Thủy, Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành: Quản trị kinh doanh
Đơn vị công tác: Phòng QLKH và HTQT
Học vị: Thạc sỹ
Ngoại ngữ: Anh văn, Thái
Địa chỉ liên hệ: Tiểu khu 15, Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0913451611
Email: chaudungqb@gmail.com

II. Quá trình đào tạo
1. Đại học:
– Hệ đào tạo: Chính quy, tập trung
– Thời gian đào tạo: 2006-2011
– Trường học: Đại học Nakhon Pathom Rajabhat, Thái Lan
– Ngành học: Quản trị kinh doanh

III. Quá trình giảng dạy và công tác:
– 2011-nay: Đại học Quảng Bình