ThS. Đặng Hoàng Yến

I. Thông tin chung
Họ và tên:     Đặng Hoàng Yến
Giới tính:     Nữ
Năm sinh:     1983
Chổ ở hiện tại:     TK8- Bắc Lý- Đồng Hới- Quảng Bình
Quê quán:     Đồng Hới- Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành:     Ngữ văn
Đơn vị công tác:     Phòng QLKH và HTQT
Học vị:     Cử nhân
Lĩnh vực nghiên cứu :    Lý luận văn học
Ngoại ngữ :    Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ:     TK8- Bắc Lý- Đồng Hới- Quảng Bình
Điện thoại:     0983.303.219
Email:     hoangyenqbuni@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

1. Đại học:
– Hệ đào tạo: Chính quy, tập trung
– Thời gian đào tạo: 2001 – 2005
– Trường học: Đại học Sư phạm Quy Nhơn
– Ngành học: Ngữ văn

2. Thạc sỹ:
– Hệ đào tạo: Chính quy, tập trung
– Thời gian đào tạo: 2013- 2015
– Trường học: Đại học Vinh

III. Quá trình giảng dạy và công tác:
– 2006 – nay: Đại học Quảng Bình

IV. Công trình công bố:

  1. Đặng Hoàng Yến (2015), Thân phận con người trong tiểu thuyết Người đẹp say ngủ của Y. Kawabata và Rừng Nauy của Haruki Murakami, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Vinh.
  2. Đặng Hoàng Yến (2016), Cảm thức cô đơn trong Người đẹp say ngủ và Tiếng rền của núi của Y. Kawabata, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Phú Yên.
  3. Đặng Hoàng Yến (2016), Một số phương diện nghệ thuật nổi bật trong tiểu thuyết Rừng Nauy của Haruki Murakami, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình.
  4. Đặng Hoàng Yến (2019), Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên sóng phát thanh (Qua chương trình My show của Xone FM), Kỷ yếu Hội thảo “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.