ThS. Hoàng Sỹ Tài

1. Thông tin chung

Họ và tên: Hoàng Sỹ Tài
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1987
Chổ ở hiện tại: Bắc Nghĩa – Đồng Hới – Quảng Bình
Quê quán: Sen Thuỷ – Lệ Thuỷ – Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành: ĐHSP Vật lý
Đơn vị công tác: Phòng QLKH và HTQT
Học vị: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Vật lý lý thuyết và vật lý toán, Quang học
Ngoại ngữ: Tiếng Anh – B1
Địa chỉ liên hệ: Bắc Nghĩa – Đồng Hới – Quảng Bình
Điện thoại: 0948932957
Email taihs@quangbinhuni.edu.vn – hoangsytai@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

Cao đẳng

Thời gian đào tạo từ 9/2006 đến 7/2009

Nơi học: Trường Đại học Quảng Bình.

Ngành học: CĐSP Lý – Tin.

Đại học

Thời gian đào tạo từ 5/2010 đến 11/2011.

Nơi học: Trường Đại học Quảng Bình.

Ngành học: ĐHSP Vật Lý.

Thạc sĩ

Thời gian đào tạo từ 11/2012 đến 10/2014.

Nơi học: Đại học Khoa học – Đại học Huế.

Ngành học: Vật lý lý thuyết và vật lý toán.

3. Quá trình công tác: Từ 11/2014 đến nay – Đại học Quảng Bình

4. Các bài báo
Bài viêt quốc tế:
[1] “Optical spectral studies of Ce3+ and Tb3+ ions co-doped in alkali borate glasses“, Tác giả: Tran Thi Hoai Giang, Hoang Sy Tai, Nguyen Thi Hai Yen, Tran Ngoc, Nơi đăng: International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) Số: Volume 6, Issue 1 Trang: 22-25 Năm: 2016

[2] “Luminescence Properties of Tb, SmCo-doped in Alkali Aluminoborate Glasses“, Tác giả: Tran Ngoc, Phan Thi Hoai Thuong, Hoang Sy Tai. Nơi đăng: VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, Số: Vol 35 No 1, Trang: 21-28, Năm : 2019

Bài viết trong nước:
[1] “Khảo sát đặc trưng phổ hấp thụ của chấm lượng tử phỏng cầu dạng dẹt“, Tác giả: Hoàng Sỹ Tài, Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại hoc Quảng Bình, Số: 11 Trang: 67-75 Năm: 2016

[2] “Khảo sát đặc trưng phổ hấp thụ của chấm lượng tử phỏng cầu dạng thuẫn“, Tác giả: Hoàng Sỹ Tài, Lê Ngọc Minh, Lê Quý Thông, Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị vật lý Thừa Thiên Huế Số: ISBN: 978-604-912-640-6 Trang: 328-335 Năm: 2016

[3] “Đánh giá liều phóng xạ tích lũy môi trường trong lòng một số hang động vùng Phong Nha-Kẻ Bàng sử dụng phương pháp thụ động bằng liều kế CaSO4:Tm”, Tác giả: Trần Ngọc, Hoàng Sỹ Tài, Nơi đăng: Những tiến bộ trong Vật lý Kỹ thuật và Ứng dụng – CAEP V, Số: CAEP V, Trang: 139-145. Năm: 2018.

[4] “Nghiên cứu phổ quang học của ion Tb3+ và Sm3+ đồng pha tạp trong thủy tinh borat-kiềm”, Tác giả: Hoàng Sỹ Tài,Trần Ngọc, Nơi đăng: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp, Số: 33, Trang: 77-80. Năm: 2018

[5] “Sự phát quang ánh sáng kép của thủy tinh Aluminoborate-kiềm đồng pha tạp Tb, Sm” ,Tác giả: Trần Ngọc, Hoàng Sỹ Tài, Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị vật lý Thừa Thiên Huế Số: ISBN: 978-604-974-077- Trang: 52-359, Năm: 2018