ThS. Nguyễn Trần Phương Nhung

I. Thông tin chung
Họ và tên:     Nguyễn Trần Phương Nhung
Giới tính:     Nữ
Năm sinh:     1986
Chổ ở hiện tại:     Số 9, Ngõ 137 Hai Bà Trưng, Đồng Hới, Quảng Bình
Quê quán:     Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành:     Lịch sử
Đơn vị công tác:     Phòng QLKH và HTQT
Học vị:     Thạc sĩ
Ngoại ngữ:     Tiếng Anh C
Điện thoại:     0914861212
Email:     nhungnguyenqbuni@gmail.com

II. Quá trình đào tạo
1. Đại học:
– Hệ đào tạo: Chính quy, tập trung
– Thời gian đào tạo: 2004 – 2008
– Trường học: Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội
– Ngành học: Lịch sử

2. Thạc sỹ:
– Hệ đào tạo: Chính quy, tập trung
– Thời gian đào tạo: 2008 – 2010
– Trường học: Đại học Sư phạm Huế
– Tên luận văn: Đóng góp của Đào Duy Từ thế kỷ VII
– Người hướng dẫn: TS. Thái Quang Trung

III. Quá trình giảng dạy và công tác:
– 2008-2010: Học viên cao học trường Đại học Sư phạm Huế
– 2008 – nay: Trường Đại học Quảng Bình