ThS. Phạm Thị Lan Phương

I. Thông tin chung
Họ và tên:     Phạm Thị Lan Phương
Giới tính:     Nữ
Năm sinh:     1979
Chổ ở hiện tại:     28 Mai Thúc Loan, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Quê quán:     Liên Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành:     Ngoại ngữ
Đơn vị công tác:     Phòng QLKH và HTQT
Học vị:     Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:     Tiếng Anh, Quản lý giáo dục
Ngoại ngữ:     Tiếng Anh
Điện thoại:     0905. 455966
Email: phuongphamqbuni@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

1. Đại học:
– Hệ đào tạo: Chính quy, tập trung
– Thời gian đào tạo: 1997 – 2001
– Trường học: Đại học Sư phạm Huế
– Ngành học: Tiếng Anh

2. Thạc sỹ:
– Hệ đào tạo: Chính quy, không tập trung
– Thời gian đào tạo: 2013 – 2015
– Trường học: Học viện Quản lý giáo dục
– Ngành học: Quản lý giáo dục

III. Quá trình giảng dạy và công tác:
– 2002-2007: Ban QLDA xi măng Sông Gianh
– 2007 – nay: ĐH Quảng Bình

IV. Bài báo và công trình nghiên cứu khoa học

Phạm Thị Lan Phương (2015), Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Quảng Bình, đăng trên Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Học viện quản lý giáo dục

Tham gia đề tài Xây dựng Website thông tin phục vụ công tác quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, do TS. Võ Thị Dung làm chủ nhiệm, nghiệm thu năm 2011.

Tham gia đề tài khoa học cấp trường “Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý môi trường nhà kính trên điện thoại smartphone” do thạc sĩ Phan Xuân Toản làm chủ nhiệm, nghiệm thu 2016

Tham gia đề tài khoa học cấp trường do TS. Phan Văn Thành chủ nhiệm. Tên đề tài “Nghiên cứu phương pháp lý thuyết hệ thống xám (Grey system theory)”, nghiệm thu tháng 10/2017

Vo Thi Dung – Pham Thi Lan Phuong – Ha Cong Thanh (2019), A study on Improving teamwork skills for English major students in Quang Binh University, Processding of International “Innovation and Development for Classroom in the 21st century”, Udon Thani Rajabhat University.