Thư mời tham gia viết bài Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Phát triển kinh tế và thương mại Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại”

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Thương mại tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Phát triển kinh tế và thương mại Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại”.

Hội thảo dự kiến tổ chức trong khoảng đầu tháng 5/2020 tại Trường Đại học Thương mại – Thành phố Hà Nội. Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học viết bài và tham dự Hội thảo. Bài viết tập trung (nhưng không giới hạn) vào các nội dung sau:

  1. Bảo hộ thương mại: thực trạng và xu thế hiện nay trên thế giới;
  2. Chính sách bảo hộ thương mại hiện nay của Mỹ, EU, Trung Quốc,…và tác động đến kinh tế và thương mại Việt Nam;
  3. Từ chiến tranh thương mại đến cuộc chiến tiền tệ;
  4. Xung đột thương mại giữa các quốc gia phát triển (Mỹ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc,…): cơ hội và thách thức đối với các ngành, thị trường và doanh nghiệp Việt Nam;
  5. Tác động của bảo hộ thương mại đến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam;
  6. Các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA,…): cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam;
  7. Các chính sách bảo vệ thị trường trong nước và phòng vệ thương mại của Việt Nam trong bối cảnh gia tăng bảo hộ thương mại trên thế giới;
  8. Các nội dung khác có.

Bài viết Hội thảo trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (Quy định hình thức bài viết xem phụ lục đính kèm). Toàn văn bài viết xin gửi về địa chỉ email: hoithao@hce.edu.vn  của Phòng Khoa học, Công nghệ & Hợp tác quốc tế – Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế trước ngày 30/03/2020. Thông tin chi tiết về Hội thảo tham khảo tại website:  http://hoithao.hce.edu.vn/.