Trường Đại học Quảng Bình đón tiếp trường Đại học Savannakhet, CHDCND Lào tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm.

Được sự cho phép của UBND Tỉnh Quảng Bình theo công văn số 3141 ngày 12 tháng 8 năm 2022 về việc đón tiếp và làm việc với Trường Đại học Sanvannakhet, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Thực hiện Kế hoạch số 1545 ngày 12 tháng 8 năm 2022 về việc đón tiếp Đoàn công tác Trường Đại học Sanvannakhet của Hiệu Trưởng Trường Đại học Quảng Bình, sáng ngày 16/8, Trường ĐHQB đã tổ chức đón tiếp Trường đại học Savannakhet qua tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm.

Tham dự buổi gặp mặt, về phía Trường Đại học Sanvannakhet có TS Soulinhong XAYKOSY, Quyền chủ tịch Trường Đại học Savanakhet, PGS.TS Sitha KHEMMARAT, Phó chủ tịch Trường Đại học Savanakhet, các trưởng, phó phòng và trưởng phó các đơn vị chức năng cùng 36 học viên cao học.

Về phía Trường Đại học Quảng Bình có sự tham dự của PGS.TS Nguyễn Đức Vượng – HT Nhà trường, TS. Võ Khắc Sơn – Phó HT Nhà trường, Trưởng, phó các đơn vị, các giảng viên, cán bộ quản lý và các LHS Lào đang học tập tại Trường.

Tại buổi lễ, Trường đại học Savannakhet trình bày tổng quan về chương trình thạc sỹ của trường ở 2 chuyên ngành, gồm: Phát triển kinh tế nông thôn, quản trị và phát triển giáo dục.

Hai bên cùng nhau trao đổi về công tác giảng dạy các khóa đào tạo thạc sỹ và thảo luận, nghiên cứu các nội dung hợp tác trong lĩnh vực giáo dục. Trường ĐHQB cũng giải đáp những thắc mắc của trường bạn về công tác đào tạo cho sinh viên Lào theo diện hợp tác, như: Chính sách hỗ trợ học bổng cho sinh viên; điều kiện ăn, ở; các hoạt động giao lưu giữa sinh viên Lào và sinh viên Việt Nam cùng một số nội dung liên quan khác.

Hai bên đã có những trao đổi cởi mở, tích cực nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động trong một số lĩnh vực chính, như: Đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác sinh viên… Theo đó, Trường đại học Savannakhet và Trường ĐHQB sẽ phối hợp với nhau trong công tác trao đổi sinh viên, giảng viên, tài nguyên (cơ sở dữ liệu thư viện, tạp chí và các tài nguyên trực tuyến khác cho cả nhân viên và sinh viên của mỗi trường đại học), sinh viên thực tập, cơ hội học bổng cho sinh viên…

Việc ký kết hợp tác giữa hai trường nhằm hỗ trợ, nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên, sinh viên được giao lưu văn hóa, góp phần thúc đẩy tinh thần hợp tác chặt chặt chẽ giữa hai tỉnh Savannakhet và Quảng Bình.

Một số hình ảnh tại lễ ký kết: