TS. Nguyễn Thị Mai Hoa

I. Thông tin chung

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Hoa
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1971
Chổ ở hiện tại: TK 15 Bắc Lý – Đồng Hới – Quảng Bình
Quê quán: Tân Ninh- Quảng Ninh- Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành:Tiếng Anh
Đơn vị công tác: Phòng KHCN và ĐN
Học vị: Tiến Sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Tiếng Anh
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp B1
Điện thoại: 0912686337
Email: maihoanguyenqbuni@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

  1. Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Huế

Ngành học:  Anh văn

Nước đào tạo:  Việt Nam                                     Năm tốt nghiệp: 1996

  1. Sau đại học

-Thạc sĩ chuyên ngành:  Ngôn ngữ Anh            Năm cấp bằng: 2007

Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng

Tên luận văn:  A study of the syntactic and pragmaticfeatures of permitting  in English andVietnamese

-Tiến sĩ chuyên ngành:    Ngôn ngữ học          Năm cấp bằng: 2017

Nơi đào tạo: Đại học Huế

-Tên luận án: Hành vi xin phép và hồi đáp trong tiếng Anh và tiếngViệt

3. Ngoại ngữ:. Tiếng Pháp. Mức độ sử dụng: Bình thường

III. Qúa trình công tác chuyên môn

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
09/ 1996- 10/2006 Trường CĐSP Quảng Bình Giảng viên tiếng Anh
10/2006 – 03/2007 Trường ĐH Quảng Bình Giảng viên tiếng Anh
03/2017 – 07/2017 Trường ĐH Quảng Bình Viên chức TT NC ASEAN
03/2017 – 07/2017 Trường ĐH Quảng Bình P. Giám đốc TT NC ASEAN

IV. Qúa trình nghiên cứu khoa học

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Động từ TO MAKE và TO DO trong tiếng Anh và tiếng Việt  2004 – 2005 Cấp Trường Chủ đề tài
 

2

A syntactic and pragmatic features of permitting in English and Vietnamese  

2007

Luận văn

Thạc sỹ

Chủ đề tài
3

 

Hành vi xin phép và hồi đáp trong tiếng Anh và tiếng Việt       2016 Luận án tiến sỹ Chủ đề tài
  1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 

1

Đặc trưng cú pháp và ngữ dụng của hành động cho phép trong tiếng Anh và tiếng Việt.  

2010

Tạp chí Khoa học  trường Đại học Sư phạm Vinh số 2B/2010. Chủ đề tài
2 Phép lịch sự và thể diện trong hành vi xin phép tiếng Anh và tiếng Việt. 20013 Hội Thảo Ngôn Ngữ học Toàn quốc 2013 tại Huế.  

Chủ đề tài

 

3

 

Đặc trưng cú pháp và ngữ dụng của hành vi xin phép trong tiếng Anh và tiếng Việt.

 

20013

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Ngôn Ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập” năm 2013 tại Hà Nội.  

Chủ đề tài

 

4

 

Chào hỏi – nhìn từ góc độ tiếng Anh và tiếng Hán.

 

 

2015

 

Tạp chí  Đại học Quảng Bình số 8/2015.

 

Chủ đề tài

 

5

 

 

 

Hành vi xin phép – nhìn từ góc độ lịch sự và thể diện trong tiếng Anh và tiếng Việt.  

2015

 

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống số 11/2015.

 

Chủ đề tài

 

 

6

Các phương thức biểu hiện hành vi xin phép và hồi đáp trực tiếp trong tiếng Anh và tiếng Việt.  

2016

Tạp chí Khoa học và Giáo dục trường ĐHSP Huế số 1/2016.  

Chủ đề tài

 

7

Speech act of asking for permission: A study of politeness strategies of English and Vietnamese.  

2016

Hội thảo Quốc tế Cam TESOL lần thứ 12. (12th  Annual Cam TESOL Conference.) Chủ đề tài